Cennik zależy od Ciebie! Relacja miedzy Psychologiem/Coachem a klientem
powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Dlatego też, ten
cennik zawierzam Tobie, twojej własnej ocenie. Każdy ma inną sytuację materialną
i różne cele jakie chce osiągnąć podczas tych konsultacji. To od Ciebie zależy ile
będzie wynosić stawka za każde 60 min naszych spotkań.

Za konsultacje płacisz tyle ile uważasz za słuszne, opierając
się o poniższą skalę i minimalną możliwą kwotę.Skala stawek (za 1 spotkanie 60 min) na podstawie opłat wcześniejszych klientów: