Proces coachingu
w praktyce to rozwiązywanie problemów klienta z jednoczesnym wspieraniem jego dążenia do upatrzonego sobie celu.
Oto niektóre z zagadnień z którymi spotykam się w codziennej praktyce oraz oferta pomocy zarówno w ramach coachingu jak i standardowego poradnictwa psychologicznego:

               Coaching:


Pokonywanie przeszkód:
    – praca zorientowana na „tu i teraz”, skoncentrowana na problemie i możliwości szybkiego poradzenia sobie z nim. Przykładowe tematy do wspólnego przepracowania podczas spotkań:

 • Problemy w relacjach interpersonalnych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Autonomia, asertywność
 • Radzenie sobie z utratą/zmianą pracy
 • Wypalenie zawodowe
 • Dylematy karierowe
 • Osiąganie równowagi w życiu osobistym i zawodowym
 • Znaczące decyzje osobiste
 • Radzenie sobie z nagłą zmianą w życiuWspomaganie rozwoju:
  – Czyli rozwijanie swoich możliwości, wspomaganie dążenia do celów osobistych i nauka konkretnych umiejętności. Przykładowe tematy do wspólnego przepracowania podczas spotkań:

 • Wzmacnianie motywacji, praca nad motywacją wewnętrzną
 • Autoprezentacja
 • Nauka relaksacji
 • Rozwijanie twórczości
 • Praca z intuicją
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Poprawa samoświadomości i znajomości samego siebie
 • Odkrywanie swojego potencjału, wykorzystywanie go
Poradnictwo psychologiczne:

   – Przykładowe tematy do wspólnego przepracowania podczas spotkań:

 • Praca nad lękami
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wypalenie zawodowe
 • Depresja


Metoda


W metodzie przeze mnie praktykowanej istnieją trzy fundamenty samorozwoju nad którymi pracujemy podczas spotkań. Są to:

    Samoświadomość - Podczas spotkań indywidualnych staramy się poszerzyć Twoją samoświadomość. Ma to na celu lepsze zrozumienie przeżywanych przez Ciebie doświadczeń, lepsze poznanie samego siebie, określenie Twoich mocnych stron z których można czerpać siłę oraz zdemaskowanie myśli, przekonań, lęków, które blokują nas na drodze do samorealizacji.

    Harmonia - W pracy z Coach’em staramy się powoli osiągnąć ten stan, nie wyrzekając się swojej własnej natury, będąc w zgodzie z sobą. Podczas tych spotkań uczymy się zarówno aktywnie radzić sobie ze stresem jak i z wewnętrznymi i zewnętrznymi blokadami, doświadczeniami, emocjami, relacjami które mają na nas szkodliwy wpływ. Uzyskanie stanu wewnętrznej harmonii da nam siłę do stawienia czoła nawet największym trudnościom życiowym.

    Wartości – W pracy z Coach’em staramy się uzmysłowić sobie nasze własne, indywidualne wartości: te które są dla nas i dla naszego otoczenia przyjazne, które staną się drogowskazami w dokonywaniu wyborów i dadzą nam faktyczne szczęście. Ponadto dążymy do wzmocnienia autonomii i motywacji do działania, by faktycznie zacząć żyć zgodnie z ważnymi dla nas wartościami i osiągać cele, które sobie wyznaczamy.

    Masz niespełnione marzenia? Na co czekasz? Sądzę że warto dodać „szczęście” i „bycie spełnionym” do swoich wartości którymi chcesz się kierować w życiu i uwierzyć w to, że jest to faktycznie osiągalne. Nikt nie powiedział że będzie łatwo, ale wraz z pomocą Coacha możesz nauczyć się pokonywać przeciwności życiowe i stopniowo realizować swoje marzenia. Krok po kroku będziesz zbliżał się do swojego celu!


Michał Binczak
Coach,Psycholog


Referencje